เทคนิคดี ๆ ในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

สำหรับคนที่มีบัตรเครดิตใช้อยู่นั้น เมื่อใช้งานไปสักระยะ ก็อาจประสบปัญหาในการใช้เช่นว่า มีการใช้เงินไปเกินครึ่งของจำนวนวงเงินบัตรเครดิตที่ธนาคารให้มา หรือใช้จนเกือบจะเต็มวงเงิน จนทำให้อาจเหลือวงเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคตหลายคนจึงต้องการที่จะขอวงเงินเพิ่มจากทางธนาคาร ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ แต่จะทำอย่างไรถึงจะทำให้ทางธนาคารตกลงเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้กับเรา วันนี้เรามีเทคนิคดี ๆ ในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกับทางธนาคาร มาแชร์ให้ได้รู้กัน

บัตรเครดิต คืออะไร

บัตรเครดิต คือ บัตรที่ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินออกให้กับผู้ที่มีเงินเดือน หรือมีรายรับต่อเดือนตามที่กำหนด ให้สามารถนำไปใช้จ่ายล่วงหน้า และใช้รูดจ่ายค่าสินค้าและบริการได้ตามต้องการ ซึ่งวงเงินที่จะได้รับนั้นจะประมาณ 3 เท่าของรายได้หรือเงินเดือน สามารถใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าสินค้าต่าง ๆ ไปก่อน และเราถึงมาผ่อนชำระคืนกับทางธนาคารทีหลัง โดยจ่ายคืนเป็นงวด ๆ พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ซึ่งในบางคนเมื่อใช้ไปสักระยะ อาจมีปัญหาวงเงินไม่พอ และต้องการที่จะขอวงเงินเพิ่ม ซึ่งเราก็มีเทคนิคดี ๆ มาบอกกัน

Financial services

เทคนิคในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

  1. คำนวณก่อนว่าเราต้องการขอวงเงินเพิ่มเท่าไหร่ ที่จะเพียงพอกับการใช้จ่ายของเรา แต่ต้องแน่ใจด้วยว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้ได้
  2. ทำประวัติการชำระหนี้ให้สะอาด เพราะหากเรามีประวัติการใช้หนี้ หรือเครดิตที่ไม่ดีนั้น เช่น ผิดชำระหนี้ หรือจ่ายล่าช้าเป็นประจำ อาจทำให้การขอวงเงินเพิ่มไม่สำเร็จได้ ควรทำให้เรามีเครดิตที่ดี ไม่มีประวัติค้างชำระอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติเพิ่มวงเงินให้มากขึ้น
  3. ขอเพิ่มวงเงินเครดิตให้เหมาะสม แม้ว่าเราจะมั่นใจว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้คืนได้ แต่การที่เราขอวงเงินเพิ่มเป็นจำนวนที่มากเกินไปนั้น ทางธนาคารอาจจะคำนวณและตรวจสอบเครดิตของเราอย่างละเอียด ซึ่งถ้าเราเคยโดนปฏิเสธการขอเพิ่มวงเงินมาก่อนธนาคารอาจจะมีการปฏิเสธซ้ำอีกได้
  4. ขอเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราว หากเราไม่มั่นใจว่าธนาคารจะปฏิเสธในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของเราหรือไม่นั้น ก็อาจลองเสนอให้ทางธนาคารเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวแทนได้ เพราะอาจจะมีโอกาสในการได้รับการอนุมัติมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางธนาคารจะเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวให้ แต่วงเงินก็มีกำหนดระยะในการคืนเงินส่วนใหญ่จะประมาณ 30 วันหลังจากที่วงเงินอนุมัติ

ขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินหลังสมัครบัตรเครดิต

หลังจากที่สมัครบัตรเครดิตและมีการใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้ว เมื่อเราต้องการขอเพิ่มวงเงิน ทางธนาคารจะทำการตรวจสอบรายได้ของเราว่ามีเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากการเงินของเราไม่มีการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนหรือรายได้ ก็อาจจะทำให้ธนาคารไม่อนุมัติการขอเพิ่มวงเงินให้ได้ แต่หากรายได้ของเรามีเพิ่มขึ้นมา โอกาสที่ทางธนาคารจะอนุมัติวงเงินเพิ่มให้ก็มีสูง

และหลังจากที่เราได้ทำเรื่องขอวงเงินเพิ่มไปแล้วนั้น ทางธนาคารก็จะทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เราได้ทำการยื่นขอวงเงินเพิ่มไปหากเอกสารครบถ้วนก็จะรู้ผลอนุมัติภายใน 4 วันที่ทำการ และถ้าได้รับอนุมัติ ทางธนาคารจะมีการแจ้งผลผ่านทางระบบ SMS หรือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา แต่หากเป็นการขอวงเงินแบบชั่วคราวนั้นธนาคารสามารถที่จะทำการอนุมัติได้ทันที

ในส่วนของวงเงินที่จะได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราสมัครบัตรเครดิตไปแล้วนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร โดยจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประวัติการใช้จ่าย หรือประวัติการชำระหนี้ ก็จะถูกนำเอามาคำนวณจำนวนวงเงินที่จะได้รับ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการขอเพิ่มวงเงินของธนาคารนั้น จะพิจารณาจากวินัยการใช้บัตรเครดิตเป็นสำคัญ เพื่อมั่นใจได้ว่าเมื่อมีการเพิ่มวงเงินเราแล้วนั้น เราสามารถนำเงินมาชำระค่าบัตรได้ตามกำหนด

หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องขอ วงเงินบัตรเครดิตเพิ่มนั้น ก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติของธนาคารให้สูงขึ้น แต่หากว่าเรายังไม่มีความจำเป็น หรือวงเงินบัตรเครดิตที่ใช้ยังคงเพียงพอต่อการใช้งาน ก็ไม่ต้องขอวงเงินเพิ่มจะดีกว่า เพราะการขอวงเงินเพิ่ม ก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นหนี้มากขึ้นด้วยนั่นเอง